COVID-19//REDERIFORBUNDET: Harald Solberg i Rederiforbundet forteller at skipsfarten vil lide lenge.

– Hvordan oppsummerer du perioden mellom 12. mars og nå?

– Perioden har vært en av de mest krevende periodene for maritim næring på flere tiår. Krisen har truffet alle segmenter hardt, og ser ut til å bli mer inngripende enn både finanskrisen og offshorekrisen til sammen. Om lag halvparten av vår medlemsmasse har virksomhet som er direkte knyttet til olje- og gassproduksjon, og står nå i en dobbel krise – full stans i oljeproduksjon og krevende økonomisk situasjon i verdensøkonomien som følge av koronavirusutbruddet.

LES VIDERE GRATIS: Du må logge inn med navn og e-post for å lese denne artikkelen.
Håper du finner stoffet interessant.

Mvh,
Redaksjonen

Registrer deg