COVID-19//AVINOR: Cargo-­direktør Martin Langaas, jobber knallhardt for å skaffe nok kapasitet til å fly norsk fisk til utlandet fra OSL.

– Hvordan oppsummerer du perioden mellom 12. mars og nå?

– Det har vært svært hektisk, med veldig stor pågang og behov for uplift fra Norge. Grunnen til det er bortfallet av passasjerruter, som står for mesteparten av frakten av fisk. Nå står de på bakken, og det blir mer press på kapasiteten.

LES VIDERE GRATIS: Du må logge inn med navn og e-post for å lese denne artikkelen.
Håper du finner stoffet interessant.

Mvh,
Redaksjonen

Registrer deg

About oyvindludt

Denne forfatteren har ennå ikke fylt inn noen detaljer.
So far oyvindludt has created 20 blog entries.

– Nærmer seg krigslignende tilstander

COVID-19//AVINOR: Cargo-­direktør Martin Langaas, jobber knallhardt for å skaffe nok kapasitet til å fly norsk fisk til utlandet fra OSL.

– Hvordan oppsummerer du perioden mellom 12. mars og nå?

– Det har vært svært hektisk, med veldig stor pågang og behov for uplift fra Norge. Grunnen til det er bortfallet av passasjerruter, som står for mesteparten av frakten av fisk. Nå står de på bakken, og det blir mer press på kapasiteten.

– Nærmer seg krigslignende tilstander2020-05-15T19:31:03+02:00

– Meget krevende

COVID-19//CARGONET: Adm. direktør Erik Røhne i CargoNet er opptatt av å ta ut kostnader der de kan og samtidig jobbe for å få inn nye volumer.

– Hvordan oppsummerer du perioden mellom 12. mars og nå?

– Meget krevende. På den annen side så har vi vist samfunnet viktigheten av det vi holder på med.

– På hvilke områder har covid-19 gjort størst inngrep i deres virksomhet?

– Meget krevende2020-05-15T19:31:30+02:00

– Vanene kan være endret permanent

COVID-19//COLLICARE: Sjø og bane er mest stabile, og vil være i fokus fremover, sier markedsdirektør Camilla Skjervold.

– Hvordan oppsummerer du perioden mellom 12. mars og nå?

– Det har vært en veldig spesiell tid for logistikkbransjen som for andre bransjer. Det startet jo med et sjokk, hvor vi så at noen av kundene våre fikk store problemer og at aktiviteten i selskapet vårt droppet. Vi tilpasset kapasiteten raskt, sendte folk på hjemmekontor og innførte strenge hygienetiltak på kontor og terminal.

– På hvilke områder har covid-19 gjort størst inngrep i deres virksomhet?

– Vanene kan være endret permanent2020-05-15T19:31:51+02:00

– De store investeringene i klima- og miljøteknologi vil bli utsatt på ubestemt tid

COVID-19//REDERIFORBUNDET: Harald Solberg i Rederiforbundet forteller at skipsfarten vil lide lenge.

– Hvordan oppsummerer du perioden mellom 12. mars og nå?

– Perioden har vært en av de mest krevende periodene for maritim næring på flere tiår. Krisen har truffet alle segmenter hardt, og ser ut til å bli mer inngripende enn både finanskrisen og offshorekrisen til sammen. Om lag halvparten av vår medlemsmasse har virksomhet som er direkte knyttet til olje- og gassproduksjon, og står nå i en dobbel krise – full stans i oljeproduksjon og krevende økonomisk situasjon i verdensøkonomien som følge av koronavirusutbruddet.

– De store investeringene i klima- og miljøteknologi vil bli utsatt på ubestemt tid2020-05-15T19:32:09+02:00

– Vi tror 2021 vil bli et godt år for oss

COVID-19//PRIME CARGO: Allerede i februar måtte Prime Cargo begynne å permittere som følge av pandemien, forteller forretningsutvikler Vegard Kristiansen.

– Hvordan oppsummerer du perioden mellom 12. mars og nå?

– Som internasjonal speditør ble vi truffet enda en måned tidligere. Da begynte Kina å stenge ned, og vi så nesten en bråstopp på fraktene fra Kina og Østen. Dermed måtte vi ty til permitteringsgrep allerede i februar.

– På hvilke områder har covid-19 gjort størst inngrep i deres virksomhet?

– Her er det spesielt to områder: Vi har mistet mye internasjonalt gods fra Østen og vi har fått en dramatisk økning i personalkostnader. Vi har nesten 100 mann i arbeid og mange har vært hjemme i karantene, av forskjellige årsaker. I sum utgjør dette flere hundre tusen kroner. Vi søker om refusjon der vi kan, men vil ikke få alt dekket.

– Vi tror 2021 vil bli et godt år for oss2020-05-15T19:32:27+02:00

– Vi har fått en kraftig påminnelse om vår bransjes betydning

COVID 19//SCHENCKER: Selv om selskapet har hatt tilnærmet 100% drift, så er Schencker påvirket. – Mye hardt arbeid gjenstår, sier kommunikasjonsjef Nils-Petter Buer.

– Hvordan oppsummerer du perioden mellom 12. mars og nå?

– Det har vært en meget spesiell tid hvor vi virkelig har fått merke både epidemiens konsekvenser og ikke mist vår betydning som en samfunnskritisk aktør. Vi har jobbet hardt for å ho ....

– Vi har fått en kraftig påminnelse om vår bransjes betydning2020-05-15T19:32:34+02:00

– For oss startet korona- arbeidet lenge før den 12. mars

Covid-19//PostNord: Ole A. Hagen og PostNord har stått lenger i det enn de fleste. Nå har ­kommunikasjons- og markedsdirektøren tro på ekstraordinær sterk vekst i 2021.

– Hvordan oppsummerer du perioden mellom 12. mars og nå?

– Det har vært en av de mest krevende og interessante (!) periode i vårt selskaps historie. De største restriksjonene siden fredstid har fått omfattende konsekvenser for våre medarbeidere, kunder og leverandører. Vi har også jobbet tett med NHO LT og myndighetene om tiltak. Lovarbeidet var noe av det som gikk unna!

– For oss startet korona- arbeidet lenge før den 12. mars2020-05-15T19:32:41+02:00

En mye mer moderne og digital logistikk- og transportbransje

COVID-19//NHO LT: Are Kjensli tror covid-19 vil drive logistikknæringen raskere inn i fremtiden.

– Hvordan oppsummerer du perioden mellom 12. mars og nå?

– Arbeidsintensiv og utfordrende, med krav til raske tilpasninger og samarbeid på nye måter. Behovet for å bidra til å sikre et regelverk tilpasset korona-utfordringene, samt å sikre forsyningslinjer, ga utfordringer vi tidligere ikke har opplevd.

En mye mer moderne og digital logistikk- og transportbransje2020-05-15T19:32:48+02:00

Langsiktige konsekvenser av covid-19-krisen

ERLING SÆTHER: Er det for dristig å skrive noe om de langsiktige virkninger av krisen for samferdselen allerede nå? Kanskje, men jeg prøver meg, så vil leseren gjøre sin egen vurdering.

Utviklingen på lang sikt vil selvsagt avhenge av hvordan smitteverntiltakene vil se ut fremover. Det avhenger også hvordan befolkninger innretter seg. Har vi fått en varig støkk, eller er hukommelsen så kort at vi er for fullt i gang igjen ganske snart?

Langsiktige konsekvenser av covid-19-krisen2020-05-15T19:32:55+02:00

– Situasjonen er nå relativt god for våre bedrifter

– Våre bedrifter er klare til å trå til, sier direktør i Norges Lastebil­eier-forbund, Geir A. Mo.

– Hvordan oppsummerer du perioden mellom 12. mars og nå?
– Hektisk og veldig krevende periode preget av stor frykt og bekymring for fremtiden.

– På hvilke områder har covid-19 gjort størst inngrep i deres virksomhet?
– Ulike segmenter innen transport fikk en brå stopp som følge av at andre måtte stoppe sin virksom ....

– Situasjonen er nå relativt god for våre bedrifter2020-05-15T19:33:21+02:00
Go to Top